نویسنده = محمد آهی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارجاعات بینامتنی و فرامتنی در تمثیل‌های صائب

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-208

جلال عباسی؛ محمد آهی