نویسنده = سودابه کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیه بر نسبت تکدی‌گری به انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

سودابه کشاورزی؛ محمدحسین کرمی


2. سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیه‌بر نسبت تکدی‌‌گری به انوری

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-280

سودابه کشاورزی؛ محمدحسین کرمی