نویسنده = غفار برج ساز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عشق در خسرو و شیرین نظامی براساس دیدگاه‌های گیدنز، دانینو و ایوانز

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-114

شهلا خلیل اللهی؛ غفار برج ساز