نویسنده = اسماعیل گلرخ ماسوله
تعداد مقالات: 1
1. مفـاخره؛ جلوه‌‌ای از نقد شعر در ادب فارسی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-256

مهدی فیاض؛ اسماعیل گلرخ ماسوله