نویسنده = منیژه دلاوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازنمود واژه‌های زنانه در دو منظومۀ «ویس و رامین» و «خسرو و شیرین» ازمنظر زبان و جنسیت

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-168

رها زارعی‌فرد؛ مهدی رضایی؛ منیژه دلاوری