نویسنده = مجید ترابی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. محدودیت‌های شناختی موجود در آرایهء استعاره

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-48

مجید ترابی مقدم؛ سید فرید خلیفه لو