نویسنده = حمید احمدیان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-88

فاطمه جمشیدی؛ حمید احمدیان