نویسنده = محمد شیخ
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد انواع و اغراض کنایه در مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-188

محمد شیخ؛ زینب براهویی