نویسنده = منصور رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. ریخت ‌شناسی داستان لیلی و مجنون جامی براساس نظریه‌ی پراپ

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 169-190

سعید زهره وند؛ مرضیه مسعودی؛ منصور رحیمی