نویسنده = نرگس اسکویی
تعداد مقالات: 1
1. انقلابی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-26

نرگس اسکویی