نویسنده = محمدحسین کرمی
تعداد مقالات: 2
1. سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیه‌بر نسبت تکدی‌‌گری به انوری

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-280

سودابه کشاورزی؛ محمدحسین کرمی