نویسنده = مهوش حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمینه های نوستالژی در سروده های نازک الملائکه و فروغ فرخزاد

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 209-226

روح الله صیادی نژاد؛ حسین قربانی آرانی؛ مهوش حسن پور