نویسنده = زهره احمدی پوراناری
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های تمایز شاعر از تخلّص (نشانه‌های "تجرید" در کاربرد تخلّص)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-24

زهره احمدی پوراناری