کلیدواژه‌ها = : غزل گفتاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های زبانی، بلاغی و فکری غزل گفتاری معاصر

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-26

خلیل بیکزاده؛ ماندانا کمرخانی