کلیدواژه‌ها = تلمیح
تعداد مقالات: 2
1. سیب فریب (پژوهشی در بارۀ بازتاب میوۀ ممنوعه در شعر امروز)

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-134

سید محمد راستگو؛ نسیم امیرنژاد


2. شالوده‌شکنی در تلمیحات به کار رفته در غزلیات حسین منزوی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 203-220

علی نوری؛ احمد کنجوری