کلیدواژه‌ها = ادبیات
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های رهبری تحوّل‌آفرین در آموزه‌های نظامی گنجوی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-64

یحیی حسینائی؛ بهمن نزهت