کلیدواژه‌ها = هُبل
تعداد مقالات: 1
1. نادانی، مقوله‌ای بدون تاریخ ( واکاوی شعر «هُبل» سرودۀ سیّد قطب بر اساس نشانه‌شناسی)

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 141-152

علی اکبر محسنی؛ عباس کریمی