کلیدواژه‌ها = هنجارگریزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراهنجاری در اشعار خلیل‌‌‌‌الله خلیلی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

علیرضا محمودی؛ رشید دامیار


2. بررسی ساختاری قصاید خاقانی بر پایۀ الگوی زبان شناختی لیچ

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-106

ابوالقاسم رضائیان؛ مهدی ماحوزی