کلیدواژه‌ها = غزلیات شمس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-267

زینب نوروزی؛ وحید علی بیگی سرهالی