کلیدواژه‌ها = عشق مادرانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی «عشق پدرانه» در شعر « احمد شاملو» و «نزار قبانی»؛ با تکیه بر آراء «اریک فروم»

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-70

طیبه جعفری گلنسایی؛ مهدی نیک منش