کلیدواژه‌ها = فرایند فردیت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرایند فردیت‌یابیِ نوروز در منظومه‌ی «گل و نوروز» بر اساس نظریه‌ی تفرّد یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مرتضی بالار؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


2. کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-126

حیدر علی شکاکی؛ محمدعلی محمودی؛ محمود حسن آبادی