کلیدواژه‌ها = ‌داستان عامیانه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری قصه فیروز شاه (داراب نامه بیغمی)

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-186

آسیه محمدابراهیمی؛ غلامحسین شریفی