کلیدواژه‌ها = پری
تعداد مقالات: 2
1. «معشوقِ پهلوان» بازشناخت صورت دوگانۀ کهن‌الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

معصومه علیمرادی؛ رضا اشرف‌زاده


2. تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستان‌های غنایی شاهنامه

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-28

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی