کلیدواژه‌ها = تکرار
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامۀ اقبال لاهوری

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-196

اعظم گله داری؛ سیدجعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی