کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 14
1. بررسی و مقایسه ساختاری دو غزل از حافظ و نشاط اصفهانی

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-170

اعظم فروغی پویا؛ عباس نیکبخت؛ محمد امیر مشهدی


2. شیوه‌های متناقض‌نمایی در غزل‌های سنایی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 245-264

سید محسن مهدی‌نیاچوبی؛ رضا ستاری


3. فیضی فیاضی و غزل غنایی وی

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-90

محمد مصطفی رسالت پناهی؛ سید علی روحانی؛ سیدمحمد راستگو


4. سعدی، شب و بی‌خوابی

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-128

احمد سنچولی


5. بررسی اشتراکات فکری و زبانی غزلیات نظامی و مولوی

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-267

زینب نوروزی؛ وحید علی بیگی سرهالی


6. شالوده‌شکنی در تلمیحات به کار رفته در غزلیات حسین منزوی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 203-220

علی نوری؛ احمد کنجوری


7. شیوه‌های تمایز شاعر از تخلّص (نشانه‌های "تجرید" در کاربرد تخلّص)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-24

زهره احمدی پوراناری


8. جلوه‌ی معشوق در آیینه‌ی شعر وحشی بافقی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 245-262

محمد مدر؛ زهرا کیچی


9. بررسی جناس در غزل های فروغی بسطامی

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-50

محمد بارانی؛ ایوب امیدی


10. مضامین قلندرانه در غزلیات عطّار

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-64


11. بررسی مقایسه ای تغزّل شریف رضی و غزل سعدی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-160


12. موضوع و مضمون در غزل رهی معیّری

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1390، صفحه 211-230


14. تأثیر پذیری زیب النساء (مخفی) از حافظ

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 123-152