کلیدواژه‌ها = عاشقانۀ حماسی
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق عاشقانۀ حماسی «سیاوش و سودابه» با همتای اروپایی آن

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-84

ناهید جعفری