کلیدواژه‌ها = تجسم دیداری
تعداد مقالات: 1
1. نقش‌‌‌روایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-120

مریم درپر