کلیدواژه‌ها = شعر معاصر کویت
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-236

حسین مهتدی