کلیدواژه‌ها = اعداد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد نمادین اعداد و اشکال در ساختار خسرو و شیرین نظامی

دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-66

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده مرشت