کلیدواژه‌ها = ماه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط ماه و زن از منظر اساطیری در ویس و رامین

دوره 18، شماره 34، بهار و تابستان 1399، صفحه 227-246

معصومه نظری؛ ایوب کوشان؛ مهین مسرت