کلیدواژه‌ها = تشبیه
تعداد مقالات: 3
1. نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-32

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. کاربرد تصاویر شاعرانه در شعر بهار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-54