کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 15
1. سیر کاربرد و جلوه‌های ادبیِ دو واژه‌ی‌ معمار و معماری در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

مهری پاکزاد؛ مالک شعاعی


2. ابن نباته مصری و رویکرد نوستالژیک

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-152

سید مهدی مسبوق؛ مدینه کریمی بروجنی


3. اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-36

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


6. پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 255-278


7. عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1390، صفحه 191-210


9. موضوع و مضمون در غزل رهی معیّری

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1390، صفحه 211-230


10. نقد و بررسی درون مایه های شعر محمد زُهَری

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-130


11. دغدغه¬های نیما

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-72


13. عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 27-52


14. فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 93-110


15. ذهن و زبان نیما

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1386، صفحه 119-152