کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ساختار روایی داستان «زال و رودابه» بر مبنای الگوی کنشگر گریماس

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-252

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ زهره نجفی


2. تحلیل کهن‌الگویی داستان زال و رودابه

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-76

صادق جغتایی؛ محمد انصاری پویا


3. دیوان در شاهنامه

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1386، صفحه 153-172