کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 8
1. عشق از دیدگاه سعدی و اریک فروم

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 267-282

نجمه نظری؛ راهله کمالی


2. بررسی تطبیقی مدایح سعدی و ویلیام شکسپیر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-208

اسماعیل شفق؛ طیبه میرزایی


3. موسیقی شعر در دو سوگ سروده ی سعدی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 151-168

محمد تقی زندوکیلی؛ داود زرین پور


4. دگرگونی سعدی در غزل

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-102


5. بررسی مقایسه ای تغزّل شریف رضی و غزل سعدی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-160


7. مقایسه¬ی عشق درغزل¬های سعدی وشکسپیر

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-118


8. زن از نگاه سعدی ( در بوستان و گلستان)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 73-96