کلیدواژه‌ها = زن
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط ماه و زن از منظر اساطیری در ویس و رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

معصومه نظری؛ ایوب کوشان؛ مهین مسرت


2. ویژگی‌هایِ زنانِ ممدوح در قصاید مدیحه‌سرایان

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 253-274

سیدجلال موسوی


3. هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-78

فریده داودی مقدم؛ ابوالفضل ذوالفقاری


5. زن از نگاه سعدی ( در بوستان و گلستان)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1386، صفحه 73-96