کلیدواژه‌ها = بوف کور
تعداد مقالات: 2
1. نقش‌‌‌روایت بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن ابهام ساختاری متن

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-120

مریم درپر


2. بررسی روایت در بوف کور هدایت

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 121-144