کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 5
1. مؤلفه‌های روایت در سه شعر بلند «اخوان ثالث»با تأکید بر دیدگاه «ژرار ژنت»

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396، صفحه 187-207

رقیه وهابی دریاکناری؛ مهدی نیک منش


2. جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-186

معصومه منتشلو؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


3. بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-202

اسحاق میربلوچزهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


4. ترانه‌سرایی در ایرانِ پس از پیروزی انقلاب

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-120


5. بررسی روایت در بوف کور هدایت

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 121-144