کلیدواژه‌ها = فارسی باستان
تعداد مقالات: 1
1. ریشه شناسی واژه ی اصفهان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 145-156