کلیدواژه‌ها = کنایه
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد انواع و اغراض کنایه در مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-188

محمد شیخ؛ زینب براهویی


3. هنر حکیم توس در داستان رستم و اشکبوس

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1387، صفحه 157-163