کلیدواژه‌ها = رودکی
تعداد مقالات: 2
1. مضامین عاطفی و حکمت آمیز در شعر رودکی و خیام

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-174


2. شاد زیستی و شادکامی در شعر رودکی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-30