کلیدواژه‌ها = عاطفه
تعداد مقالات: 4
1. اصالت احساس در دیوان پژمان بختیاری

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-36

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


3. نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82