کلیدواژه‌ها = جامی
تعداد مقالات: 2
1. ریخت ‌شناسی داستان لیلی و مجنون جامی براساس نظریه‌ی پراپ

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1393، صفحه 169-190

سعید زهره وند؛ مرضیه مسعودی؛ منصور رحیمی