کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت‌خاطر الفارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

ابوذر قاسمی آرانی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی؛ شهریار همتی


2. پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-192

پروین گلی زاده؛ قدرت اله ضرونی؛ علی یاری


3. شهر و روستا در شعر نیما یوشیج و بدر شاکرالسّیّاب

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-100

محمود حیدری؛ أم البنی خرمیان


4. هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-78

فریده داودی مقدم؛ ابوالفضل ذوالفقاری


5. بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 163-182

سهیلا مرادقلی؛ ابوالقاسم قوام


6. بررسی ویژگی‌های زبانی، بلاغی و فکری غزل گفتاری معاصر

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-26

خلیل بیکزاده؛ ماندانا کمرخانی


7. بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر فدوی طوقان

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-182

عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی


8. تحلیلی بر فضاهای رمانتیستی در شعر طاهره صفارزاده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-168

سید مهدی رحیمی؛ زینب ثریا محابد


9. عشق به همسر در شعر معاصر ایران

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

محمد رضا روزبه؛ قدرت الله ضرورتی


10. بررسی نوستالژی آرمان شهر در اشعار شاعران معاصر

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1393، صفحه 189-208

اسماعیل صادقی؛ سیدکاظم موسوی؛ محمود آقاخانی بیژنی


11. ترانه‌سرایی در ایرانِ پس از پیروزی انقلاب

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-120