کلیدواژه‌ها = رمانتیسم
تعداد مقالات: 8
1. رمانتیسم اتوبیوگرافیک (شرح‌ حالی) در شعر امیری فیروزکوهی

دوره 17، شماره 32، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-260

بتول مهدوی؛ قدسیه رضوانیان؛ هدیه کثیری


2. بررسی برخی از ویژگی‌های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-48

علی ارمغان؛ رضا شجری؛ علیرضا فولادی


3. تحلیلی بر فضاهای رمانتیستی در شعر طاهره صفارزاده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-168

سید مهدی رحیمی؛ زینب ثریا محابد


4. جلوه های رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-124


7. بن مایه های رمانتیکی شعر نیما

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1389، صفحه 53-74


8. هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1389، صفحه 145-170