کلیدواژه‌ها = ادبیات غنایی
تعداد مقالات: 5
1. شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات غنایی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-202

رحمان مشتاق مهر؛ سردار بافکر


3. ترانه‌سرایی در ایرانِ پس از پیروزی انقلاب

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-120


4. محب و محبوب، منظومه ی غنایی نفیس و ناشناخته

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1391، صفحه 199-217


5. هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1389، صفحه 145-170