کلیدواژه‌ها = هفت پیکر
تعداد مقالات: 2
1. عنصر شخصیّت و شخصیّت‌پردازی در منظومه‌ی داستانی هفت‌پیکر نظامی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-116

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مرضیه حقیقی