کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل میراث متنی در شعر زنانه‌ی فارسی ( طاهره صفارزاده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

زینب خرم آبادی آرانی؛ سید محمد راستگو؛ سعید خیرخواه برزکی


2. بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر فدوی طوقان

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-182

عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی