کلیدواژه‌ها = ادب غنایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و تحلیل عنصر خطاب و طلب در ساقی‌نامه‌ها

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-234

مهدی ملک ثابت؛ سمیرا صدیقی مورنانی


3. عنصر کشمکش در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-180