کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 6
1. تبیین دیدگاه‌های سه‌گانۀ «عبدالوهاب البیاتی» پیرامون مرگ

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-88

فاطمه جمشیدی؛ حمید احمدیان


2. بازتاب کهن‌الگوی مادر در شعر فروغ فرخزاد

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-168

مریم محمودی؛ راضیه جمشیدی


3. مرگ و مرگ اندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاد

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-96

سعید حسام پور؛ سمیه نبوی؛ اعظم حسینی


6. سیمای مرگ در شعر فردوسی و ناصر خسرو

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1390، صفحه 175-196