کلیدواژه‌ها = آنیما
تعداد مقالات: 4
1. «معشوقِ پهلوان» بازشناخت صورت دوگانۀ کهن‌الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی

دوره 17، شماره 33، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

معصومه علیمرادی؛ رضا اشرف‌زاده


2. آنیمای معشوق در غزل های عطار بر پایۀ نقد کهن الگویی یونگ

دوره 16، شماره 30، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-30

آزاده اقرانی ارگی؛ پرویندخت مشهور


3. تحلیل «آنیما» در غزلیّات حافظ‌شیرازی

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

علی‌اکبر باقری‌خلیلی؛ منیره محرابی کالی